Tư vấn phát triển BĐS thương mại

Dịch vụ cung cấp

L’MAK cung cấp và khai thác dịch vụ và sản phẩm đa dạng liên quan đến Bất Động Sản Thương Mại đa dạng.

Tư vấn phát triển BĐS thương mại

Bạn đang tìm văn phòng hoặc sàn thương mại cho công ty mình, và thực sự bị thuyết phục bởi những giá trị mà các tòa nhà của L’MAK đang mang lại?

Bán tài sản

- Tái cơ cấu vốn của dự án.

- Định giá tài sản

- Mua bán và sáp nhập

Quản lý tài sản

- Khai thác tài sản

- Quản lý vận hành

- Bảo trì & thay thế

- Kinh doanh lấp đầy

Phát triển dự án

- Tư vấn mô hình kinh doanh

- Tư vấn kiến trúc / xây dựng

- Tư vấn giám sát thực hiện

- Thủ tục pháp lý

Sở hữu quỹ đất

- Tìm kiếm quỹ đất

- Kiểm tra pháp lý

- Lên kế hoạch kinh doanh

- Thương lượng

- Thực hiện giao dịch

- Kết nối các nguồn vốn