Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm

L’MAK đã rất thành công với mô hình phát triển căn hộ dịch vụ cho thuê ngắn và dài hạn, trong tương lai định hướng...

Lưu trú ngắn hạn

L’MAK đã rất thành công với mô hình phát triển căn hộ dịch vụ cho thuê ngắn và dài hạn, trong tương lai định hướng của L’MAK sẽ tiếp tục phát triển và khai thác 03 mô hình gồm: Căn hộ dịch vụ cao cấp, Co-Living Spaces, và Hotel cao cấp. Phía L’MAK tiếp tục sẽ lựa chọn đối tác Esta (hospitality) để vận hành với kinh nghiệm và uy tín đã được minh chứng trong chức năng quản lý và vận hành.

Lưu trú ngắn hạn