Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ cung cấp

L’MAK cung cấp và khai thác dịch vụ và sản phẩm đa dạng liên quan đến Bất Động Sản Thương Mại đa dạng.

Khai thác BĐS thương mại

Với lợi thế là nhà phát triển bất động sản thương mại năng động và có nhiều dự án thành công cùng tiềm lực tài chính. L’MAK cung cấp dịch vụ khai thác bất động sản thương mại (thuê và cho thuê lại) cho các dự án cũ hoặc mới có quy mô lớn do chủ đầu tư là cá nhân hoặc công ty đã tự phát triển nhưng không có thời gian khai thác. L’MAK đảm bảo khả năng duy trì lợi nhuận lâu dài cho chủ nhà. Ngoài ra L’MAK cũng không ngừng nâng cấp dịch vụ và duy trì chi phí bảo trì để tòa nhà có thể mang lại lợi ích bền vững cho chủ tài sản.