Khai thác BĐS thương mại

Bất động sản là

  • Các tòa nhà văn phòng (bao gồm tất cả, từ những công trình chọc trời cho đến những tòa nhà nhỏ với vị trí đẹp).
  • Bất động sản đa hộ phục vụ lưu trú ngắn hạn và dài hạn.
  • Sàn thương tại trong những trung tâm thương mại

Là những bất động sản không dùng để ở và có thể sản sinh dòng tiền rất lớn cho người sở hữu.

Cơ hội làm giàu nhờ bất động sản thương mại là vô cùng lớn nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng mình không bao giờ có thể sở hữu được loại bất động sản này.