L'MAK The Signature is an iconic high-rise building located in the heart of the city. The 12 storeys house is designed with a modern, sleek [...] Sản phẩm - LMAK cung cấp dịch vụ khai thác bất động sản thương mại
Về chúng tôi

Sản phẩm

Hiện tại L’MAK đang phát triển và khai thác các sản phẩm bất động sản văn phòng và sàn thương mại tại tp. HCM

L'MAK The Signature

147-147Bis Hai Ba Trung Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City